Skip to Content

Ceník právních služeb

Při stanovení odměny za poskytování právních služeb jsou plně respektována pravidla stanovená v zákoně o advokacii (zákon č. 85/1996 Sb.) a advokátním tarifu (vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.). Odměna je obvykle stanovena po vzájemné dohodě, přičemž její výše a způsob je přizpůsobena možnostem klienta s přihlédnutím k náročnosti poskytovaných služeb a jejich objemu. V případě zahraničních klientů lze odměnu za právní služby uhradit i v měně EUR.

Odměnu lze stanovit jako:

 • časovou
  nejběžněji využívaný způsob stanovení odměny, a to v závislosti na počtu hodin poskytnutých právních služeb a pevně stanovené částky za jednu hodinu takto poskytnutých právních služeb
 • za úkon
  v závislosti na počtu úkonů, které v dané věci budou učiněny a pevně stanovené částky za jeden úkon
 • paušální
  stanovení pravidelné měsíční částky, kdy lze předpokládat, že tento způsob sjednání odměny za právní služby bude sjednáván v případech dlouhodobější vzájemné spolupráce
 • pevnou
  pevně stanovená částka při komplexním vyřízení určitého případu
 • podílovou
  dle výsledku sporu a výše přisouzené částky

Ke všem druhům odměn jsou připočítávány vynaložené hotové výdaje a DPH v zákonné výši. Před poskytnutím vlastní právní služby je obvykle požadováno složení přiměřené zálohy.

Pro bližší informace a konkrétní nabídku nás neváhejte kontaktovat na uvedených kontaktních údajích.about seo | page