Skip to Content

Další služby

Pro účely převodu nemovitostí je kancelář schopna zajistit advokátní úschovu v souladu s ustanovením § 56a zákona o advokacii a usnesením představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku a obstarat daňové záležitosti.

Pro své klienty zajišťuje kancelář rovněž další doplňkové služby ve formě správy jiného majetku v souladu s ustanovením § 56a zákona o advokacii.


Kancelář dále spolupracuje i s jinými zahraničními advokátními kancelářemi. Pro účely zabezpečení valných hromad společností, jakož i jiných právních úkonů vyžadujících ověření, spolupracuje rovněž s notáři. V součinnosti s překladatelskými agenturami je advokátní kancelář schopna zabezpečit i překlady právních dokumentů se soudním ověřením pro účely užití před orgány České republiky i před orgány cizích států.


V rámci komplexních služeb zajišťuje kancelář apostily a superlegalizace dokumentů pro účely prokázání skutečnosti, že listina byla vydána nebo ověřena určitým justičním nebo správním orgánem České republiky anebo před ním podepsána.

V souladu s předchozími zkušenostmi jednotlivých členů kanceláře je kancelář rovněž schopna zajistit komplexní řešení v oblasti vymáhání a správy pohledávek. V této oblasti se kanceláři podařilo navázat kontakty a spolupráci s některými z předních exekutorských úřadů na území České republiky.

V důsledku spolupráce s daňovým poradcem Ing. Markem Kurkou, je kancelář připravena poskytnout služby zohledňující nejen právní, ale i daňové aspekty. Klienti se tak mohou plně spolehnout, že v jejich záležitosti bylo zvoleno to nejvhodnější řešení.


about seo | page