Skip to Content

Právní služby

Díky odbornosti a užší specializaci svých členů je Advokátní kancelář Benešová Beránek Blaha připravena poskytnout vysoce kvalitní právní služby v širokém spektru oborů práva, a to jak českého, tak evropského a mezinárodního. Díky zkušenostem většiny členů týmu kanceláře mohla kancelář navázat rovněž spolupráci s některými zahraničními kancelářemi a je tak připravena zajistit právní poradenství ohledně četných institutů cizích právních řádů, zejména práva slovenského, německého, italského či rumunského. Členové kanceláře hovoří česky, anglicky, německy a francouzsky.

Při poskytování právních služeb je hlavní důraz kladen především na spokojenost a ochranu klienta, jakož i na kvalitu poskytovaných právních služeb, pečlivost a rovněž dodržování profesní etiky.

Mezi klienty kanceláře patří jak velké mezinárodní korporace a významné české a zahraniční společnosti, tak fyzické osoby podnikatelé i nepodnikatelé. V důsledku specializace klientů se rozvinula i užší orientace kanceláře na některé specifické sektory a odvětví průmyslu a služeb, zejména v následujících oblastech:

  • Strojírenství
  • Trh nemovitostí
  • Poskytování spotřebitelských úvěrů
  • Stavebnictví
  • Reklama a marketing
  • Finanční služby
  • Zdravotnictví
  • Doprava a letecký průmysl
  • Ubytovací služby
  • aj.


about seo | page