top of page

JUDr. Michal Doležal

JUDr. Michal Doležal

JUDr. Michal Doležal

advokát

+420 725 850 179

JUDr. Michal Doležal absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, a to s vyznamenáním. Během studia dále absolvoval v rámci programu Erasmus+ i dvousemestrální studijní pobyt na Cardiff University, kde na School of Law and Politics získal Certificate in Legal Studies, a kde rovněž napsal svoji diplomovou práci věnovanou trestní odpovědnosti právnických osob a criminal compliance. Tato práce mu byla následně uznána za práci rigorózní a po úspěšným vykonání státní rigorózní zkoušky mu byl udělen titul doktor práv. V prohlubování svých znalostí a dovedností přitom dále pokračuje v rámci doktorského studijního programu (Ph.D.) v oboru Teoretické právní vědy – Trestní právo, kriminologie a kriminalistika. Po předchozích zkušenostech z advokacie i stáže na Nejvyšším správním soudu ČR a na státním zastupitelství nastoupil v říjnu 2016 do Advokátní kanceláře Benešová Beránek Blaha, a to nejprve na pozici právního asistenta, a následně na pozici advokátního koncipienta.

ZAMĚŘENÍ
JUDr. Michal Doležal se domluví anglicky slovem i písmem. V advokátní kanceláři se věnuje generální praxi, zaměřuje se zejména na trestní právo (trestní odpovědnost právnických osob, criminal compliance a hospodářskou kriminalitu), obchodní a smluvní právo, spornou agendu a developerské projekty.

bottom of page