top of page

JUDr. Ivo Beránek

JUDr. Ivo Beránek

JUDr. Ivo Beránek

advokát, partner

+420 723 242 134

JUDr. Ivo Beránek je advokátem od roku 2007. Na počátku své právní praxe se jako právník Statutárního města Ústí nad Labem věnoval především veřejnému právu včetně práva zadávání veřejných zakázek. Svou advokátní praxi dále vykonával v jedné z předních českých advokátních kanceláří v Praze, kde působil až do roku 2007 a kde rovněž započal spolupráci se svými nynějšími kolegy, Mgr. Marií Benešovou a Mgr. Ing. Ondřejem Blahou.

​Po složení advokátních zkoušek vykonával praxi jako samostatný advokát a na počátku roku 2012 založil společně se svými partnery Advokátní kancelář Benešová Beránek Blaha s.r.o.

ZAMĚŘENÍ
V roce 2007 absolvoval studijní stáž na Central European University v Budapešti, zaměřenou na právo EU a mezinárodního obchodu. Kromě již zmiňovaných oblastí se dále specializuje především na právo obchodní, a to konkrétně na smluvní a korporátní agendu. Zde disponuje četnými zkušenostmi při realizaci rozsáhlých projektů fúzí a akvizic, poskytování kompletního právního poradenství při zakládání společností a poskytování právní podpory managementu společností zejména při řešení otázek právního postavení orgánů společnosti a vztahů mezi společníky či akcionáři obchodních společností.

Již několikráte vedl tým právníků zajišťující due diligence významných obchodních společností. Poměrně zásadní oblast jeho specializace tvoří dále právo insolvenční, právo občanské, zejména právo nemovitostí, právo komunální a správní a právo horní. JUDr. Ivo Beránek poskytuje právní služby v jazyce českém, anglickém a německém.

bottom of page