top of page

Mgr. Valentina Němec

Mgr. Valentina Němec

Mgr. Valentina Němec

advokátka

+420 222 318 858

Mgr. Valentina Němec absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během studia se intenzivně věnovala oboru správního práva, a v jeho rámci napsala i svou diplomovou práci, věnovanou připravovanému projektu hlubinného úložiště radioaktivního odpadu a jeho právnímu rámci. Během studia uplatňovala též své jazykové dovednosti v oblasti překladů a tlumočení. Do týmu advokátní kanceláře Benešová Beránek Blaha se připojila v lednu 2020.

​ZAMĚŘENÍ
V advokacii získala vedle generální praxe rovněž zkušenosti v oboru cizineckého práva a práva bytového s důrazem na vztahy vlastníků a společenství vlastníků jednotek. Mgr. Němec ovládá jako rodilá mluvčí ruštinu, a z cizích jazyků se dále domluví anglicky, a to slovem i písmem.

bottom of page