top of page

Ceník právních služeb

Při stanovení odměny za poskytování právních služeb jsou plně respektována pravidla stanovená v zákoně o advokacii a advokátním tarifu. Odměna je obvykle stanovena po vzájemné dohodě, přičemž její výše a způsob je přizpůsobena možnostem klienta s přihlédnutím k náročnosti poskytovaných služeb a jejich objemu. V případě zahraničních klientů lze odměnu za právní služby uhradit i v měně EUR. Odměnu lze stanovit jako:

časovou

nejběžněji využívaný způsob stanovení odměny, a to v závislosti na počtu hodin poskytnutých právních služeb a pevně stanovené částky za jednu hodinu takto poskytnutých právních služeb. Cena za hodinu činí 2 500 - 3 000,- Kč

za úkon

v závislosti na počtu úkonů, které v dané věci budou učiněny a pevně stanovené částky za jeden úkon

paušální

stanovení pravidelné měsíční částky, kdy lze předpokládat, že tento způsob sjednání odměny za právní služby bude sjednáván v případech dlouhodobější vzájemné spolupráce

pevnou

pevně stanovená částka při komplexním vyřízení určitého případu

podílovou

dle výsledku sporu a výše přisouzené částky

Ke všem druhům odměn jsou připočítávány vynaložené hotové výdaje a DPH v zákonné výši. Před poskytnutím vlastní právní služby je obvykle požadováno složení přiměřené zálohy.

Pro bližší informace a konkrétní nabídku nás neváhejte kontaktovat na uvedených kontaktních údajích.

bottom of page