top of page

JUDr. Ilona Beránková

JUDr. Ilona Beránková

JUDr. Ilona Beránková

advokátka

+420 414 120 030
+420 728 255 584

JUDr. Ilona Beránková ukončila studium práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2007. Své vzdělání rozšířila rovněž studiem na Právnické fakultě Universität des Saarlandes v Německu v letech 2005 - 2006. Znalosti a zkušenosti získávala již za studijní praxe v advokátní kanceláři a dále jako podniková právnička společností CHEMOPETROL, a.s. a UNIPETROL RPA, s.r.o. Od roku 2008 působí v advokacii nejprve jako advokátní koncipient, od roku 2011 jako samostatný advokát. V roce 2012 se stává trvale spolupracujícím advokátem Advokátní kanceláře Benešová Beránek Blaha.

ZAMĚŘENÍ
JUDr. Ilona Beránková působí v současné době na pobočce kanceláře v Lovosicích, kde zajišťuje komplexní právní servis klientům pobočky. Právní služby poskytuje v oblastech korporátního práva, smluvního práva v rámci občanskoprávních a obchodněprávních vztahů, insolvenčního, bytového, pracovního, rodinného a trestního práva. Klienty kanceláře zastupuje především v občanskoprávních sporech. JUDr. Ilona Beránková poskytuje právní služby v jazyce českém a německém.

bottom of page