top of page

Mgr. Jaroslav Beneš

Mgr. Jaroslav Beneš

Mgr. Jaroslav Beneš

advokát

+420 312 241 345
+420 721 078 783

Mgr. Jaroslav Beneš je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kterou ukončil v roce 2004. Od roku 2005 do roku 2008 pracoval v centrálních úřadech státní správy a to nejprve jako právník v Českém úřadě Zeměměřickém a katastrálním a od září roku 2005 do srpna roku 2008 jako analytik a právník na Národním bezpečnostním úřadě. Při této činnosti získal praktické zkušenosti v oboru správního a trestního práva. Od září roku 2008 působí v advokacii nejprve jako advokátní koncipient, od roku 2012 jako samostatný advokát. V roce 2012 se stává trvale spolupracujícím advokátem Advokátní kanceláře Benešová Beránek Blaha.

ZAMĚŘENÍ
Mgr. Jaroslav Beneš působí v současné době na pobočce kanceláře Advokátní kanceláře Benešová Beránek Blaha v Kladně, kde zajišťuje komplexní právní servis klientům pobočky. Právní služby poskytuje převážně v oblastech trestního a správního práva a dále rovněž v oblastech občanského, pracovního a rodinného práva.

bottom of page