top of page

​Mgr. Ing. Ondřej Blaha

​Mgr. Ing. Ondřej Blaha

​Mgr. Ing. Ondřej Blaha

advokát, partner

+420 604 985 335

​Mgr. Ing. Ondřej Blaha ukončil své právní vzdělání na Právnické fakultě University Karlovy v roce 2005. Ve stejném roce úspěšně absolvoval i Vysokou školu ekonomickou, Fakultu mezinárodních vztahů s hlavní specializací na mezinárodní obchod a vedlejší specializací peněžní ekonomie a bankovnictví. Od roku 2006 působil jako externí doktorand na katedře podnikového práva a evropského práva Vysoké školy ekonomické v Praze se zaměřením na právo hospodářské soutěže. Svou právní praxi započal v jedné z předních českých advokátních kanceláří již v roce 2004.

Mgr. Ing. Ondřej Blaha hovoří výtečně francouzsky. Své jazykové znalosti získal již jako student Bilingvního česko-francouzského gymnázia Matyáše Lercha v Brně, které následně rozšiřoval v rámci svého zahraničního studia na Carnotovu Lyceu a Classe preparatoire – Haute Ecole de Commerce ve francouzském Dijonu, kde působil v letech 1995 – 1999. V roce 2003 absolvoval odbornou stáž v rámci prestižního studijního programu CEMS MIM (Community of European Management Schools – Master in International Management) na Katolické Universitě v Louvin-la-Neuve, se zaměřením na podnikové finance a oceňování podniku. S ohledem na své jazykové schopnosti a znalosti je Mgr. Ing. Ondřej Blaha hlavní kontaktní osobou pro klienty hovořící francouzsky. Právní služby poskytuje samozřejmě rovněž v jazyce českém a anglickém.

​​ZAMĚŘENÍ
Mgr. Ing. Ondřej Blaha je především vynikajícím odborníkem na korporátní právo a právo hospodářské soutěže. V oboru korporátního práva se specializuje především na fúze a akvizice, zakládání společností, právní podporu činnosti jednotlivých orgánů společností, právní postavení orgánů společností, vztahy mezi společníky či akcionáři obchodních společností aj. V oboru práva hospodářské soutěže se zaměřuje na řešení otázek distribučních sítí, kartelové dohody, zneužití dominantního postavení, notifikace spojení. Za své předchozí praxe získal rozsáhlé zkušenosti v právu smluvním v rámci občanskoprávních a obchodněprávních vztahů a dále ve správním soudnictví.

bottom of page